Semantička uloga: proces
Glosirana uloga:
process
Tip uloge:
x-schema
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-