Frame: Aktivnost
Name Gloss:
Activity
Description:

Bilo kakvo određeno djelovanje.

Closest FrameNet Frame(s):
Activity
Closest WordNet frame:
-
Other Aliases:
-
Comments:

Ostala značenja:
1. osobina onoga koji je aktivan;
2. tjelesni proces, organski proces koji se događa u tijelu (npr. tjelesna aktivnost, respiratorna aktivnost, srčana aktivnost)
3. kem. fizikalna veličina koja opisuje brzinu raspada jezgri ili čestica
4. prirodni proces, proces koji postoji u prirodi ili se događa pod utjecajem prirodnih sila (vulkanska aktivnost, seizmička aktivnost)

Closest English Frame:
Activity
Tags:
-
Type:
Frame
Cultural scope:
Specific
Cultural Information:

-

Status:
in development
Metaphors that use this frame
No data!
No data!
No data!
djelovanje.n
aktivnost.n