Semantički okvir: Komuniciranje
Glosirano ime:
Communication
Opis:

Prijenos poruka, obavijesti, ideja, osjećaja i dr. od pošiljatelja do primatelja.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Communication
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Communication
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
komunicirati.v
komuniciranje.n
komunikacija.n