Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri komunikacije
Glosirano ime:
Communication frames
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-