Metafora: KOMUNICIRANJE JE VOĐENJE
Glosirano ime:
COMMUNICATION IS GIDING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
COMMUNICATION IS GIDING
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Neki su slijedili misao kako je zadaća arhitekture pretvoriti nešto korisno, praktično, funkcionalno u nešto lijepo.

Glosirani primjer:

Some have followed the idea that is the task of architecture to turn something useful, practical, functional into something beautiful.

Engleski prijevod primjera:

Some have followed the idea that architecture's taska should be to turn something useful, practical, functional into something beautiful.

Izvor primjera:
http://www.gradimo.hr/clanak/djela-za-sva-vremena/37834
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-