Metafora: KOMUNICIRANJE JE POKAZIVANJE
Glosirano ime:
COMMUNICATING IS SHOWING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
COMMUNICATING IS SHOWING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ti si mi pokazao kako da dođem do zaključka.

Glosirani primjer:

You showed me how to come to the conclusion.

Engleski prijevod primjera:

You showed me how to come to the conclusion.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

A po ki način mogu razumjeti ako tko ne pokaže menje?

Glosirani primjer:

But how could I understand this if nobody shows me?)

Engleski prijevod primjera:

But how could I understand this if nobody shows me?)

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija

Primjer teksta:

Spovidam se tebi, Otče, Gospodine neba i zemļe, ki si zakril ova od razumnih i od mudrih, a očitoval si je malim.

Glosirani primjer:

I am confessing to you, o Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and prudent, and revealed them to the little ones.

Engleski prijevod primjera:

I am confessing to you, o Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and prudent, and revealed them to the little ones.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija