Semantički okvir: Rad
Glosirano ime:
Work scenario
Opis:

im. m. 〈G rȃda, L rádu; mn. N rȁdovi, G rȁdōvā〉 1. svjesna ljudska tjelesna i duhovna djelatnost koja ima svrhu da se učini što korisno [umni ~]; ant. nerad 2. ono što je učinjeno ili urađeno [ručni ~; umjetnički ~] 3. pismeni zadatak koji treba napraviti tijekom školovanja [diplomski ~; školski ~; maturalni ~] 4. plaćena djelatnost [~ na određeno vrijeme] 5. 〈mn.〉 skup djelovanja u određenome području [javni radovi; podzemni radovi] 6. djelovanje kakva sustava [~ motora; ~ bubrega; ~ tvornice] 7. fiz. svladavanje sile pri gibanju čestice na kojemu putu, fizička veličina koja se izračunava množenjem vrijednosti sile i puta, mjeri se džulima

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Work
Odgovarajući okvir u WordNetu:
Work
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Work scenario
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
rad.n
raditi.v
radnik.n
plaća.n