Semantička uloga: radno mjesto
Glosirana uloga:
workplace
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-