Semantička uloga: radnik
Glosirana uloga:
worker
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-