Semantički okvir: Uzrokovana promjena stanja
Glosirano ime:
Caused change of state
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Cause_change
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Caused change of state
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
Ne postoje relevantne leksičke jedinice!