Semantički okvir: Glazba
Glosirano ime:
Music
Opis:

umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
glazba.n
svirati.v
pjevati.v
svirač.n
pjevač.n
pjevačica.n
skladba.n
pjesma.n