Semantički okvir: Tonski prostor
Glosirano ime:
Pitch space
Opis:

prostor koji tvore visine tonova zamišljene kao točke u prostoru

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
Musical pitch space
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
unutar okvira
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
tonski.a
prostor.n
ton.n