Semantička uloga: skladba
Glosirana uloga:
musical piece
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-