Semantička uloga: ton
Glosirana uloga:
tone
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-