Semantička uloga: tema
Glosirana uloga:
Theme
Tip uloge:
Theme
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-