Metafora: PROMJENA STANJA JE PROMJENA VLASNIŠTVA
Glosirano ime:
CHANGE OF STATE IS CHANGE OF POSSESSION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CHANGE OF STATE IS CHANGE OF POSSESSION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Đavao djeluje još snažnije kako bi svakom od vas oduzeo radost .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The devil works even harder to take away joy from each of you.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

oduzeti radost

Napomena uz primjer:

-