Metafora: STANJE JE OBJEKT
Glosirano ime:
STATES ARE PHYSICAL OBJECTS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
STATES ARE PHYSICAL OBJECTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Bijeda, koja ne shvati da joj je jedini izlaz u silnim snagama radikalizma, uvijek će cementirati svoje stanje varljivom ornamentikom oportunističkog sjaja.

Glosirani primjer:

Misery, who not realizes that her is only exit in the_mighty forces of_radicalism, always will cement its state by_deceptive ornaments of_opportunistic glow.

Engleski prijevod primjera:

Misery that doesn’t realize its only way out is in the radical forces will preserve its state forever by the deceptive ornaments of an opportunistic glow.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-