Hijerarhija metafora: Objektne metafore strukture događaja
Glosirano ime:
Object Event Structure Metaphor
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-