Metafora: RAZMATRANJE JE ŽVAKANJE
Glosirano ime:
CONSIDERING IS CHEWING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Jedenje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CONSIDERING IS CHEWING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ta tema je već prežvakana, ali dobro je da se prežvače i probavi.

Glosirani primjer:

This topic has already been chewed, but good is that chew and digest.

Engleski prijevod primjera:

This topic has already been considered, but it is good to go over it once more and digest it.

Izvor primjera:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/milanovic-o-poslovima-ministra-turizma-ta-tema-je-vec-prezvakana-ali-dobro-je-da-se-prezvace-i-probavi/666211.aspx
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-