Semantički okvir: Žvakanje
Glosirano ime:
Chewing
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Grinding
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Grinding
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
žvakanje.n
žvakati.v