Metafora: POMOĆ ZNANJU JE BISTRINA
Glosirano ime:
AID TO KNOWING IS CLEARNESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Percepcija: vid
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AID TO KNOWING IS CLEARNESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Tek sad mi je sve jasno.

Glosirani primjer:

Only now to_me is everything clear.

Engleski prijevod primjera:

Only now is everything clear to me.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Gorski spasioci neprestano upozoravaju na oprez i bistar um.

Glosirani primjer:

Mountain rescuers constantly are_warning on caution and clear mind.

Engleski prijevod primjera:

Mountain rescuers are constantly warning everyone to be cautious and clear-minded.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Bio je bistra uma.

Glosirani primjer:

Was he of_clear mind.

Engleski prijevod primjera:

He was clear-minded

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-