Metafora: GRIJEH JE LABIRINT
Glosirano ime:
SIN IS A MAZE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SIN IS A MAZE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Te tako zamijenismo ravan i poslušnošću osvijetljen put, mračnim labirintom grijeha, u kojem svako malo udarimo u njegov ugao, bauljajući u tami takozvane slobode.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

And so we exchanged the flat and obediently illuminated path for the dark labyrinth of sin, where every so often we bump into its corner, staggering in the darkness of so-called freedom.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

labirint grijeha

Napomena uz primjer:

-