Metafora: MORALNOST JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
MORALITY IS A BUILDING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

To će ti pomoći u učvršćivanju i dogradnji morala.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

This will help you strengthen and upgrade your morale.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

učvršćivanju (S) i dogradnji (S) morala (T)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

To je promjena mentaliteta i ponašanje prema bračnom i obiteljskom moralu temeljenom na osnovnim ljudskim vrednotama i kršćanskoj kulturi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

It is a change of mentality and behavior towards marital and family morality based on basic human values ​​and Christian culture.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

moralu (T) temeljenom (S)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

To dovodi u pitanje psihološke pretpostavke na kojima je izgrađen naš zapadni moral.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:


This calls into question the psychological assumptions on which our Western morality is built.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

izgrađen (S) moral (T)

Napomena uz primjer:

-