Metafora: APSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JEST GRAĐEVINA
Glosirano ime:
AN ABSTRACT COMPLEX SYSTEM IS A BUILDING
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AN ABSTRACT COMPLEX SYSTEM IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Zahvalnost gradi i učvršćuje naše odnose s okolinom; ona popravlja porušene mostove.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Gratitude builds and strengthens our relationships with those around us; it repairs broken bridges.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi odnos; učvršćivati odnos; popravljati porušene mostove

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Europska Unija je prostor gdje međusobne odnose građana i država gradimo na poštovanju, dijalogu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The European Union is a space where we build mutual relations between citizens and states based on respect and dialogue.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi odnos

Napomena uz primjer:

-