Metafora: VRIJEME JE RESURS
Glosirano ime:
TIME IS A RESOURCE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS A RESOURCE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Previše vremena se troši na restrukturiranje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Too much time is being spent on restructuring.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme se troši

Napomena uz primjer:

-