Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST PRIRODNO OGRANIČENJE
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS ENVIRONMENTAL RESTRAINTS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS ENVIRONMENTAL RESTRAINTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kako god bilo, živo blato siromaštva u kojem je jedino tvrdo tlo bila Anitina plaća od dvije tisuće kuna, sada je opet progutalo i onu mrvu sigurnosti pod trošnim, unajmljenim krovom ruševne kućice u Vukomercu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Be that as it may, the quicksand of poverty, where the only solid ground was Anita's salary of two thousand kunas, has now swallowed up even that tiny bit of security under the dilapidated, rented roof of a rundown house in Vukomerec.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

živo blato siromaštva

Napomena uz primjer:

-