Metafora: PRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKATA
Glosirano ime:
FORCE TRANSFER IS OBJECT TRANSFER
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Manipuliranje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
FORCE TRANSFER IS OBJECT TRANSFER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:


Istaknuta je i važnost potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom što je prije moguće, što bi dalo novi zamah reformama.

Glosirani primjer:

Emphasized was and the_importance of_the_Agreement about stabilisation and association with Kosovo what is earlier possible, what would give a_new swing to_the_reforms

Engleski prijevod primjera:

It was emphasized how important it was to sign the Stabilisation and Association Agreement with Kosovo as soon as possible, which would push the reforms further.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-