Metafora: SILA JE OBJEKT
Glosirano ime:
FORCES ARE OBJECTS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
FORCES ARE OBJECTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Religija ostaje velika sila i u našem dvadeset prvom stoljeću.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Religion remains a great force even in our twenty-first century.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

velika sila

Napomena uz primjer:

-