Semantički okvir: Objašnjavanje
Glosirano ime:
Explaining
Opis:

Činiti da što komu postane jasno i razumljivo.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Explaining_the_facts
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
objašnjavanje.n
objasniti.v
objašnjenje.n