Metafora: DETALJNO OBJAŠNJAVANJE JE CRTANJE
Glosirano ime:
DETAILED EXPLAINING IS DRAWING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Županu Komadini očito neke stvari treba nacrtati.

Glosirani primjer:

County prefect Komadina obviously some things needs drawing.

Engleski prijevod primjera:

It is obvious that some things need to be explained to county prefect Komadina.

Izvor primjera:
http://pgz.laburisti.com/zupanu-komadini-ocito-neke-stvari-treba-nacrtati/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-