Semantički okvir: Prilika
Glosirano ime:
Opportunity
Opis:

Povoljan trenutak.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Opportunity
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Opportunity
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
prilika.n
iskoristiti.v