Metafora: PRILIKA JE OBJEKT
Glosirano ime:
OPPORTUNITIES ARE OBJECTS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
OPPORTUNITIES ARE OBJECTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Jesmo li spremni uhvatiti priliku?

Glosirani primjer:

Are we ready to catch the opportunity?

Engleski prijevod primjera:

Are we ready to seize the opportunity?

Izvor primjera:
http://www.sbplus.hr/kolumne/valse_macabre/jesmo_li_spremni_uhvatiti_priliku.aspx#.VgPMu5cppxM
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-