Semantički okvir: Zračni prostor
Glosirano ime:
Airspace
Opis:

dio atmosfere iznad kopna ili teritorijalnih voda pod nadzorom neke države

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Airspace
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
Hrvatski; potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
zračan.a
prostor.n