Semantički okvir: Percepcija
Glosirano ime:
Perception
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Perception
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Perception
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
percipirati.v
percepcija.n
percipiranje.n