Semantička uloga: fenomen
Glosirana uloga:
Phenomenon
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Phenomenon