Semantička uloga: opažač
Glosirana uloga:
Perceiver
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Perceiver