Semantički okvir: Fizička zapreka
Glosirano ime:
Impediment
Opis:

im. ž. 〈G zȁprekē, DL zȁpreci; mn. N zȁpreke, G zȁprēkā〉 1. predmet koji priječi kretanje u određenome smjeru ili pristup čemu [~ na cesti]; sin. (barijera)

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Impediment to motion
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
zapreka.n
prepreka.n
zapriječiti.v
zapriječen.a