Semantička uloga: zapriječeni entitet
Glosirana uloga:
impeded_entity
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-