Semantički okvir: Ropstvo
Glosirano ime:
Slavery
Opis:

im. s. 〈G ròpstva〉 1. društveni odnos u kojemu je čovjek rob ili vlasništvo drugoga čovjeka [pasti u ~; izbaviti iz ropstva] 2. pren. stanje onoga koji se u svemu slijepo pokorava drugomu

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
Slavery
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Složeno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
rob.n
ropski.a
robovati.v
ropstvo.n
robinja.n