Metafora: LJUTNJA JE ZAROBLJIVAČ
Glosirano ime:
ANGER IS CAPTIVATOR
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ANGER IS CAPTIVATOR
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Uhvati me ogromna panika i ljutnja na samoga sebe.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

A huge panic and anger at myself grab me.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

uhvati me ljutnja

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Dakle, cilj je ne nositi se s ljutnjom , nego je se osloboditi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

So, the goal is not to deal with anger but to free yourself from it.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

osloboditi se ljutnje