Semantički okvir: Zdravlje
Glosirano ime:
Health
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Health
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
zdravlje.n
zdrav.a