Metafora: MORALNOST JE ZDRAVLJE
Glosirano ime:
MORALITY IS HEALTH
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS HEALTH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

No, i unatoč tome politika je posao koji u zauzetosti za opće dobro traži čiste ljude - etičke velikane, ljude koji ne slijede logiku zavođenja, koje ne vodi načelo " trulih kompromisa ", nego ljude koji slušaju glas savjesti i slijede zdravi moral .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Yet, despite this, politics is a profession that, in its commitment to the common good, demands honest people—ethical giants, people who do not follow the logic of deception, who are not guided by the principle of "rotten compromises," but rather people who listen to the voice of conscience and follow a sound moral code (healthy moral).

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

zdrav moral

Napomena uz primjer:

-