Semantički okvir: Kretanje prema gore
Glosirano ime:
Moving upwards
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Moving upwards
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Okvir
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
unutar okvira
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
penjati.v
popeti.v
uzdignuti_se.v