Metafora: KAUZACIJA JE PRIJENOS OBJEKATA
Glosirano ime:
CAUSATION IS OBJECT TRANSFER
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno; Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Manipuliranje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CAUSATION IS OBJECT TRANSFER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Koji virusi daju latentne infekcije?

Glosirani primjer:

Koji virusi daju latentne infekcije?

Engleski prijevod primjera:

What kind of viruses cause latent infections

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-