Metafora: MISAO JE SPREMNIK
Glosirano ime:
THOUGHT IS A CONTAINER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Spremnik
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

u mislijeh zadubena osta

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija

Primjer teksta:

stavi toj u misal svoju

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija

Primjer teksta:

Promatramo svaku crtu lica čovjeka koji je ozbiljno zadubljen u misli.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We observe every line of the face of a man who is deeply lost in thought.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

zadubljen u misli

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ne znam je li toga bilo u danima prije, jer sam bila sva u mislima o posve drugim stvarima, ali sada, kad sam počela obraćati pažnju, primijetila sam i simptome.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I don't know if it was there in the days before because I was completely preoccupied with other things, but now that I started paying attention, I noticed the symptoms.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

biti sav u mislima

Napomena uz primjer:

-