Metafora: ODNOS JE MOST
Glosirano ime:
RELATIONSHIP IS A BRIDGE
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
RELATIONSHIP IS A BRIDGE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Tip odnosa:
-
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Pred 185 diplomatskih predstavnika papa Franjo je na talijanskom jeziku, a ne kao što je običaj u diplomatskim krugovima na francuskom, istaknuo kako se ne mogu graditi mostovi među ljudima zaboravljajući Boga.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

In front of 185 diplomatic representatives, Pope Francis, speaking in Italian rather than the customary French in diplomatic circles, emphasized that bridges cannot be built among people by forgetting God.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi most među ljudima

Napomena uz primjer:

-