Metafora: LJUTNJA JE SPREMNIK/LOKACIJA
Glosirano ime:
ANGER IS CONTAINER/LOCATION
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ANGER IS CONTAINER/LOCATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

jer ako provedem dan u ljutnji , nerviranju i gunđanju, što sam time dobila?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

But if I spend the day in anger, annoyance and grumbling, what have I gained?

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

u ljutnji

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Onaj fini, neprimjetni prijelaz iz ljutnje i neprihvaćanja načina na koje žive meni neki bliski ljudi u ovo što sam sada.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

That nice, imperceptible transition from anger and disapproval of the way some people close to me live to who I am now.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

prijelaz iz ljutnje u što

Napomena uz primjer:

-