Metafora: MORALNOST JE SNAGA / NEMORALNOST JE SLABOST
Glosirano ime:
MORALITY IS STRENGTH / IMMORALITY IS WEAKNESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS STRENGTH / IMMORALITY IS WEAKNESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Vaše vrijednosti i moralna čvrstoća određuju koherentnost vaših postupaka

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Your values ​​and moral strength determine the coherence of your actions

Izvor primjera:
https://hr.uzvisit.com/4870-character
Primjer anotacije:

moralna (T) čvrstoća (S)

Napomena uz primjer:

-