Metafora: DOBROBIT JE SNAGA
Glosirano ime:
WELLBEING IS STRENGTH
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
WELLBEING IS STRENGTH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Važno je da radiš na tom obrascu strpljivo i uporno: disciplina će ti donijeti emotivnu snagu , smiraj i spas.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

It is important to work on that pattern patiently and persistently: discipline will bring you emotional strength, peace, and salvation.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

emotivna snaga

Napomena uz primjer:

-