Metafora: MORALNOST JE DOBRO / NEMORALNOST JE LOŠE
Glosirano ime:
MORALITY IS GOOD / IMMORALITY IS BAD
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
dobrobit
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS GOOD / IMMORALITY IS BAD
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ļubav od čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne. Vuk 1 tim. 1, 5.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:


Love of pure heart and good conscience and faith unhypocritical.

Izvor primjera:
Akademijin rječnik
Primjer anotacije:

dobre (S) savjesti (T)

Napomena uz primjer:

-